Przegląd prasy podatkowej 5 – 11 kwietnia 2022 r.

TSUE: Szpitale prywatne nie mogą być zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT), ponieważ zwolnieniu podlegają tylko opieka szpitalna i medyczna świadczona przez podmioty prawa publicznego.

– Wyrok TSUE sygn. C-228/20 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

NSA: Nie wszystkie dodatkowe usługi związane z leasingiem finansowym są bezpośrednio związane z odpłatną dostawą.

– Wyrok NSA sygn. akt I FSK 2384/18 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

NSA: Jeżeli analiza ryzyka wskazuje na możliwe wyłudzenia skarbowe, to możliwe jest zablokowanie rachunku bankowego na 72 godziny.

– Wyrok NSA sygn. akt I FSK 2597/21 z dnia 5 kwietnia 2022 r.

NSA: Pomocą publiczną de minimis jest udzielenie spółce prawa handlowego odroczenia terminu zapłaty należności podatkowych.

– Wyrok NSA III FSK 4761/21 z dnia 15 lutego 2022 r.

WSA: Podatek u źródła nie dotyczy kontenerów biurowo-socjalnych, jeżeli wynagrodzenie wypłacane jest za granicę. Wyrok jest nieprawomocny.

– Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. akt I Sa/Go 436/21 z dnia 24 marca 2022 r.