Przegląd prasy podatkowej 4 – 10 października 2021 r.

TSUE: Nie można podważyć zawieszenia kontroli podatkowej z powodu opóźnionej odpowiedzi zagranicznego urzędu w sprawie udzielenia informacji.

Wyrok TSUE z 30 wrześnie 2021 r., sygn.: C-186/20.

NSA: VAT od świadczeń dla pracowników rozlicza się od wartości rynkowej.

Wyrok NSA z 31 sierpnia 2021 r., sygn.: I FSK 230/18.

Ulga B+R przysługuje również przy płatnościach wewnątrzgrupowych.

Wyrok NSA z 29 września 2021 r., sygn.: II FSK 436/21.

Przepisy dotyczące rozliczania wydatków na rzecz podmiotów powiązanych należy interpretować w sposób bardzo ostrożny, uwzględniając zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Wyroki WSA we Wrocławiu z 19 sierpnia 2021 r., sygn.: I SA/Wr 391/20; I SA/Wr 402/20.

Przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć w kosztach zapłacone odsetki od kredytu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 29 kwietnia 2021 r., sygn.: 0115-KDIT3.4011.50.2021.2.PS