Przegląd prasy podatkowej 31 października – 7 listopada 2022 r.

NSA: Za koszt finansowania dłużnego nie może zostać uznana zapłata wekslem własnym.

Wyrok NSA z dnia 6 października 2022 r., sygn. akt II FSK 235/20

WSA: Gmina wykonująca zadania własne nie jest podatnikiem VAT.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 5 października 2022 r., sygn. akt I SA/Sz 375/22

WSA: Każda, niezgodnie z prawem wyliczona nadpłata jest oprocentowana niezależnie czy organ wydał decyzję czy postanowienie.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 października 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 550/22

KIS: Wynajem mieszkania za granicą może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Interpretacja indywidualna z dnia 17 października 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.697.2022.2.RK

Nowelizacja: Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnienia gmin z obowiązku stosowania kas rejestrujących on-line przy sprzedaży węgla.

Projekt Rozporządzenie Ministra Finansów