Przegląd prasy podatkowej 30 sierpnia – 5 września 2022 r.

NSA: Dostawa gruntu jest objęta zwolnieniem z VAT, jeżeli dotyczy terenu, który zgodnie z miejscowym planem, nie jest przeznaczony pod zabudowę a znajdują się na nim elementy przynależne do budynku usytuowanego na nieruchomości sąsiedniej.

Wyrok NSA z 7 lipca 2022 r., sygn.: I FSK 1782/18.

NSA: Notariusz nie może wystąpić o zaświadczenie podatkowe we własnym imieniu, gdyż nie ma w tym interesu prawnego.

Wyrok NSA z 25 sierpnia 2022 r. sygn.: III FSK 1262/21

NSA potwierdził, że do kosztów kwalifikowanych działalności B+R można zaliczyć również wydatki za czas urlopu oraz zwolnienia chorobowego pracownika.

Wyrok NSA z 1 września 2022 r., sygn.: II FSK 3033/19.

WSA: Usługi organizacji zakupów i utrzymywania bieżących kontaktów z kontrahentami nie podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych.

Wyrok WSA w Warszawie z 15 czerwca 2022 r., sygn.: VIII SA/Wa 70/22 (orzeczenie nieprawomocne).

Odpowiedź na interpelację: Czteroletni okres opodatkowania estońskim CIT jest okresem minimalnym, który nie może ulec skróceniu.

Odpowiedź MF z dnia 19 sierpnia 2022 r. na interpelację poselską nr 35017.