Przegląd prasy podatkowej 3 – 9 stycznia 2022 r.

Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny uzyskuje w Polsce dochody za pośrednictwem zakładu, to dochodzi do powstania źródła przychodów, które powinno być opodatkowane w Polsce.

– Wyrok NSA z 23 czerwca 2021 r., sygn.: II FSK 3758/18.

Usługa świadczona drogą elektroniczną może potencjalnie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT.

Wyrok NSA z 2 września 2021 r., sygn.: I FSK 1383/18.

Cesja wierzytelności poniżej wartości nominalnej bez VAT.

– Wyrok NSA z 8 lipca 2021 r., sygn.: I FSK 1916/18.

Fakt, że fiskusowi nie udało się potwierdzić opodatkowania WNT w innym kraju UE, nie może skutkować nałożeniem obciążeń na polskiego podatnika.

– Wyrok WSA w Warszawie z 22 grudnia 2021 r., sygn.: III SA/Wa 587/21. (orzeczenie nieprawomocne)

Organ podatkowy nie może odmówić uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT z tego powodu, że kontrahent podatnika nieprawidłowo rozliczał się z US.

– Wyrok WSA w Łodzi z 16 grudnia 2021 r., sygn.: I SA/Łd 771/21. (orzeczenie nieprawomocne)