Przegląd prasy podatkowej 3 – 10 września 2021 r.

TSUE: Obowiązek zapłaty podatku od wartości dodanej od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, zanim podatek ten stanie się wymagalny jest niezgodny z dyrektywą unijną.

Wyrok TSUE z dnia 9 września 2021 r. w sprawie C-855/19.

Podatnik, zbywający wierzytelność o wartości wynikającej z korekty uwzględniającej ulgę na złe długi, musi doliczyć do podstawy opodatkowania i podatku należnego niższą wartość, a nie pierwotną.

Wyrok NSA z 2 września 2021 r., sygn. akt: I FSK 1383/18.

Przychód zadeklarowany przez pomyłkę nie ma znaczenia dla wyliczenia limitu, który decyduje o pawie do opłacenia zryczałtowanego PIT.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 sierpnia 2021 r., sygn. akt: I SA/Rz 430/21. (orzeczenie nieprawomocne)

Dyrektor KIS: Amerykańska spółka zarządzana przez podatnika w Polsce, będącego polskim rezydentem nie będzie stanowić jego zagranicznego zakładu.

Interpretacja indywidualna z dnia 12 sierpnia 2021 r. sygn.: 0112-KDIL2-2.4011.501.2021.1.KP.

Interpretacja ogólna MF: Zwolnienie z VAT obejmujące usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi VAT nie ma zastosowania do funduszy mających siedzibę zagranicą.

Interpretacja ogólna MF z dnia 2 września 2021 r. sygn.: PT6.8101.2.2021.