Przegląd prasy podatkowej 28 marca – 3 kwietnia 2022 r.

Sieć wodociągowa na gruntach związanych z budynkami mieszkalnymi lub pod nimi na etapie budowy i sprzedaży mieszkań powinna być zgłoszona do opodatkowania PON.

– Wyrok NSA z  24 marca 2022 r., sygn.: III FSK 415/21.

NSA: Spór o gaz w pakiecie paliwowym jest bez znaczenia, skoro TSUE uznał stary pakiet za niezgody z przepisami UE.

Wyrok siedmiu sędziów NSA z 28 marca 2022 r., sygn.: I FSK 206/18.

Koszty wcześniej zbytej licencji są z ograniczeniami.

Wyrok NSA z 24 marca 2022 r., sygn.: II FSK 1747/19.

Ulga na złe długi przysługuje także po upływie ustawowego terminu.

– Wyrok WSA w Gdańsku z 15 lutego 2022 r., sygn.: I SA/Gd 1240/21. (orzeczenie nieprawomocne)

Zwolnienie z WHT w odniesieniu do wypłacanej dywidendy jest możliwe, jeżeli wspólnicy złożą oświadczenia o nieprzerwanym posiadaniu udziałów i dochowają reguł należytej staranności.

– Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2022 r., sygn.: 0111- KDIB1-2.4010.641.2021.1.SK.