Przegląd prasy podatkowej 27 września – 3 października 2021 r.

NSA: Obiekt budowlany, będący budowlą może być opodatkowany jak budynek, jeśli spełnia cechy budynku, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa.

Uchwała NSA z 29 września 2021 r., sygn.: III FPS 1/21.

NSA odpowie na pytanie czy o uznaniu za paliwo silnikowe decyduje faktyczne przeznaczenie wyrobu, czy wyłaniająca się z właściwości wyrobu możliwość jego użycia do napędu silników spalinowych?

Postanowienie NSA z 29 września 2021 r., sygn.: I FSK 206/18.

Podatnik, u którego kwota podatku PCC przy sprzedaży gospodarstwa rolnego przekracza limit pomocy de minimis, nie traci automatycznie zwolnienia podatkowego.

Wyroki NSA z 22 września 2021 r., sygn.: III FSK 188/21 i III FSK 189/21.

Wydatki na objęcie papierów wartościowych są kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego ich zbycia. Momentem, w którym uzyskują statusów kosztów jest ich odpłatne zbycie.

Interpretacja indywidualna z 7 czerwca 2021 r., sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.109.2021.1.AK.

Dyrektor KIS kwestionuje rozliczenie kosztów opinii prawnej dotyczącej sukcesji przedsiębiorstwa.

Interpretacja indywidualna z 21 września 2021 r., sygn.: 0111-KDIB2-1.4010.269.2021.1.PB.