Przegląd prasy podatkowej 27 grudnia 2021 – 3 stycznia 2022 r.

NSA: Wyjaśnił zasady rozliczania podatku od wygranej.

– Wyrok NSA z 21 grudnia 2021 r., sygn. akt: II FSK 930/19.

Wynagrodzenie za zrzeczenie się roszczeń nie stanowi kosztu.

Wyrok WSA w Warszawie z 27 grudnia 2021 r., sygn. akt: III SA/Wa 1459/21. (orzeczenie nieprawomocne)

Pomoc „covidowa” może być objęta zwolnieniem dla przychodów z działalności strefowej.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 14 grudnia 2021 r., sygn. akt: I Sa/Rz 811/21. (orzeczenie nieprawomocne)

Interpretacja ogólna MF: Opłata pobierana przez samorządy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości we własności zawiera w sobie podatek VAT.

– Interpretacja ogólna ministra finansów z 22 grudnia 2021 r., sygn.: PT1.8101.2.2021.

MF wyjaśniło w interpretacji ogólnej pojęcie „transakcji kontrolowanej” na potrzeby przepisów o cenach transferowych.

– Interpretacja ogólna ministra finansów z 29 grudnia 2021 r., sygn.: DCT1.82 03.4.2020.