Przegląd prasy podatkowej 26 lipca – 1 sierpnia 2022 r.

NSA: Sprzedaż nieściągalnej wierzytelności może skutkować utratą prawa do jej rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu na tej podstawie.

– Wyrok NSA z 19 maja 2022 r., sygn.: II FSK 2502/19.

NSA: Zachowek i zapis testamentowy pomniejszają przychód ze sprzedaży nieruchomości.

– Wyrok NSA z 26 lipca 2022 r., sygn.: II FSK 70/20.

WSA: Struktura firm zagranicznych, powiązania kapitałowe i osobowe, wspólny adres oraz przedmiot działalności uzasadniają wątpliwość czy podatnik jest rzeczywistym właścicielem należności odsetkowych wypłacanych przez polską spółkę.

Wyrok WSA w Warszawie z 29 lipca 2022 r., sygn.: III SA/Wa 3012/21 (orzeczenie nieprawomocne).

WSA: Obowiązek podatkowy w VAT od wpłaconego wadium powstanie z chwilą wyłonienia nabywcy nieruchomości w przetargu.

– Wyrok WSA w Gliwicach z 29 czerwca 2022 r., sygn.: I SA/Gl 139/22 (orzeczenie nieprawomocne).

Dyrektor KIS: Danina solidarnościowa za 2021 r. powinna być zapłacona od dochodu obliczonego przed pomniejszeniem o stratę z lat ubiegłych.

– Interpretacja indywidualna z 15 lipca 2022 r., sygn.: 0115-KDIT1.4011.348.2022.1.MST.