Przegląd prasy podatkowej 26 kwietnia – 2 maja 2022 r.

TSUE: Działalność podmiotów prywatnych uzupełniająca program nauczania w szkołach nie podlega zwolnieniu z VAT.

Wyrok TSUE z dnia 28 kwietnia 2022 r., sygn. C-612/20

NSA: Nieujęcie budowli w ewidencji środków trwałych nie wyklucza powstania obowiązku podatkowego.

Wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2022 r., sygn. akt III FSK 183/21

NSA: Przesłanki uznania członka zarządu spółki z o.o. za VAT-owca.

Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2022 r., sygn. akt I FSK 2066/18

WSA: Istnieje gospodarczy związek między reklamą na Youtube a kosztem wytworzenia filmu.

– Wyrok WSA sygn. akt I SA/PO 1049/21 (Wyrok nieprawomocny)

Interpretacja indywidualna: Brak konieczności posiadania potwierdzenia wywozu przy zastosowaniu stawki 0% VAT w eksporcie.

Interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.9.2022.1.JSZ