Przegląd prasy podatkowej 25 października – 2 listopada 2021 r.

Stacje przekazu sygnału telefonii komórkowej nie stanowią maszyn, lecz budowle sieciowe.

– Wyroki NSA z 21 października 2021 r., sygn. akt: III FSK 379/21, III FSK 380/21, III FSK 381/21.

NSA wyjaśnił, jak należy rozliczać VAT od prac adaptacyjnych w wynajmowanym lokalu.

– Wyrok NSA z 29 lipca 2021 r., sygn. akt: I FSK 1759/18.

Dłużnik jest zobowiązany do korekty VAT, nawet jeśli spiera się z dostawcą o zapłatę za przedmiot opodatkowania.

– Wyrok WSA w Warszawie z 26 października 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 356/21.

Interpretacja ogólna: spółki działające w podatkowej grupie kapitałowej nie tracą prawa do odliczeń z poprzednich lat.

– Interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów z 19 października 2021 r., nr DD6.8202.4.2021.

Spółki komandytowe, które w 2021 r. stały się podatnikami CIT, powinny po raz pierwszy ujawnić strategię podatkową do końca 2022 r.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.312.2021.1.PB.