Przegląd prasy podatkowej 22 – 29 listopada 2021 r.

NSA potwierdził, że przepisy dotyczące klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania nie mogą mieć zastosowania do czynności sprzed 15 lipca 2016 r. https://bit.ly/3o18s4c

– Wyroki NSA z 25 listopada 2021 r., sygn.: II FSK 669/19 oraz II FSK 670/19.

Pytanie do TSUE w sprawie zgodności przepisów unijnych z polskimi przepisami pozbawiającymi podatników prawa do odliczenia VAT z tytułu nabycia prawa (rzeczy) uznanego za dokonane dla „pozoru”. https://bit.ly/3leItVq

– Postanowienie NSA z 23 listopada 2021 r., sygn. I FSK 2310/19.

Wymiana udziałów ze spółką w organizacji również bez PIT (orzeczenie nieprawomocne) https://bit.ly/31aJCpV

Wyrok WSA w Białymstoku z 20 października 2021 r., sygn.: I SA/Bk 343/21.

Ceny Transferowe: Powiązania pośrednie także skutkują obowiązkiem dokumentacyjnym. https://bit.ly/3o18EAs

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 16 września 2021 r., sygn.: 0111-KDIB1-1.4010.288.2021.3.BK.

Podatnik zarabiający na wynajmie lokali powinien stosować jeden sposób rozliczenia dla wszystkich nieruchomości. https://bit.ly/3o1Ck0r

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 28 lipca 2021 r., sygn.: 0113-KDIPT2-1.4011.363.2021.3.RK.