Przegląd prasy podatkowej 22-28 marca 2021 r.

Rzecznik TSUE: Nie można żądać zapłaty od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia na teren Polski.

– Opinia Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 18 marca 2021 r., sygn.: C-855/19

Urzędy skarbowe przy ustalaniu kiedy powstał obowiązek podatkowy muszą brać pod uwagę zapisy kontraktów pomiędzy stronami.

Wyrok WSA w Poznaniu z 23 lutego 2021 r., sygn.: I SA/Po 847/20 (orzeczenie nieprawomocne)

Interpelacja wiceministra finansów: Informacje o spółkach nieruchomościowych należy przekazać do szefa KAS do końca marca 2022 roku.

Odpowiedź wiceministra Jana Sarnowskiego z dnia 19 marca 2021 r. na interpelację poselską nr 20317.

Podatnik ma możliwość korekty błędnie zakwalifikowaną sprzedaż.

– Interpretacja dyrektora KIS z 16 marca 2021, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.721.2020.2.MPE

Przychody z najmu w innych państwach członkowskich nie zawsze są opodatkowane w Polsce.

Interpretacja dyrektora KIS z 11 marca 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.978.2020.1.MR