Przegląd prasy podatkowej 21 – 28 marca 2022 r.

TSUE: W jednym gospodarstwie rolnym może być dwóch podatników VAT – polskie regulacje, z których wynika co innego są sprzeczne z przepisami unijnymi.

Wyrok TSUE z 24 marca 2022 r., sygn.: C-697/20.

TSUE: Nieprawidłowa kwalifikacja usługi jako zwolnionej z podatku powoduje, że nie zostaje on zapłacony, a więc nie może być odliczony przez podatnika.

– Wyrok TSUE z 13 stycznia 2022 r., sygn.: C-156/20.

O dacie powstania konkretnych kosztów decydują wyłącznie przepisy prawa podatkowe, rozpatrywanie tej kwestii w oparciu o inne regulacje jest możliwe tylko, gdy przepisy podatkowe odwołują się do nich.

– Wyrok WSA w Rzeszowie z 8 lutego 2022 r., sygn.: I SA/Rz 914/21.

Kolejny wyrok potwierdzający, że podatnicy mogą obniżać stawki amortyzacyjnego nie tylko na przyszłość, ale również za lata ubiegłe.

– Wyrok WSA w Gdańsku z 16 marca 2022 r., sygn.: I SA/Gd 1187/21.

Podatek od przerzuconych dochodów: wynagrodzenie dla podmiotu powiązanego za wykonane usługi IT nie stanowi przerzuconego dochodu.

– Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 marca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.664.2021.1.SG

 

Zapraszamy do lektury materiału, w którym opisujemy szerzej wyrok dotyczący prawa do obniżki stawek amortyzacyjnych nie tylko na bieżąco, ale również ze wstecznym skutkiem.