Przegląd prasy podatkowej 20 – 25 kwietnia 2022 r.

NSA: Ulgi podatkowe nie mogą być fikcyjne.

Wyrok NSA sygn. akt  II FSK 2030/19 z dnia 20.04.2022 r.

NSA: Skutek procesowy pełnomocnictwa szczególnego w sprawach podatkowy.

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 25.04.2022 r. sygn. II FPS 1/22

– https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8407446,nsa-pelnomocnictwo-szczegolne-doradcy-podatkowego-w-aktach-kontroli-postepowania.html

Interpretacja indywidualna: Bez kosztu nie ma przychodu. Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów zwróconych odpisów amortyzacyjnych.

– Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 kwietnia 2022 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.9.2022.1.MAP

Interpretacja indywidualna: Opodatkowanie transakcji łańcuchowej podatkiem VAT z tytułu importu do Polski.

– Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 lutego 2022 r. nr 0113-KDIPT1-2.4012.910.2021.1.AJB

Podatek od towaru i usług – sprzedaż roślin z własnej uprawy.

– Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z dnia 17 marca 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.44.2022.2.JG