Przegląd prasy podatkowej 2 – 8 sierpnia 2022 r.

NSA: Polski udziałowiec zagranicznej spółki kontrolowanej może proporcjonalnie potrącić CIT zapłacony przez nią w kraju, w którym osiągnęła dochód, a nie tylko w kraju rezydencji spółki.

Wyroki NSA z 2 sierpnia 2022 r., sygn.: II FSK 51/20, II FSK 1889/20 i II FSK 448/21.

NSA: Obrót kryptowalutami w Internecie powinien być klasyfikowany jako usługi pośrednictwa pieniężnego.

– Wyrok NSA z 4 sierpnia 2022 r., sygn.: II FSK 3150/19.

WSA: Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają osobno grunty i posadowione na nich budynki, bez względu czy stanowią one odrębny przedmiot własności.

– Wyroki WSA w Warszawie z 29 lipca 2022 r., sygn.: III SA/Wa 3035/21, III SA/Wa 3036/21 i III SA/Wa 3037/21.

KIS: przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. nie będzie miało wpływu na opodatkowanie zysku pochodzącego ze sp. k. za okres, gdy nie była jeszcze podatnikiem CIT.

– Interpretacja indywidualna z 2 sierpnia 2022 r., sygn.: 0111-KDIB2-1.4010.298.2022.4.MKU.

KIS: Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu może być objęte VAT.

– Interpretacja indywidualna z 24 czerwca 2022 r., sygn.: 0111-KDIB3-1.4012.151.2022.2.MSO.