Przegląd prasy podatkowej 19- 26 kwietnia 2021 r.

TSUE: Stawka VAT w gastronomii jest uzależniona od wyboru klienta. https://bit.ly/2PqRNJ2

Wyrok TSUE z 22 kwietnia 2021 r., sygn. akt C-703/19

NSA: O kwalifikacji silosów jako budynek lub budowla, decydują kryteria techniczne określone w definicji budynku z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. https://bit.ly/3noo4Na

– Wyrok NSA z 16 marca 2021 r., sygn. akt: III FSK 3294/21

Od PIT pobieranego od wypłacanych w trakcie roku komplementariuszom zaliczek z tytułu udziału w zysku nie można odliczyć CIT spółki komandytowej. Można to zrobić dopiero po rocznym rozliczeniu tej spółki. https://bit.ly/3nlKHC5

– Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 kwietnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.61.2021.1.MR

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. : w przypadku podniesienia wartości wkładów u wspólników powstaje dochód. https://bit.ly/32RlE0a

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 marca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.1074.2020.1.RR

Ulga B+R: Prawo do 5% stawki PIT dla programisty współpracującego z zespołem klienta, podczas tworzenia programu komputerowego, zostało zakwestionowane przez Dyrektora KIS. https://bit.ly/3aIg0lz

– Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 kwietnia 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.904.2020.3.DJ