Przegląd prasy podatkowej 18 – 25 lipca 2022 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż definicja dzielności gospodarczej w sprawach podatkowych jest jasna i konstytucyjna.

– Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2022 r., sygn.: SK 20/19.

NSA: Zwrot pieniędzy pracownikom za jazdę prywatnym samochodem stanowi przychód ze stosunku pracy.

Wyrok NSA z 5 lipca 2022 r., sygn.: II FSK 3036/19.

NSA: Firmy działające w SSE na podstawie zezwoleń sprzed stycznia 2001 r. mogą korzystać ze zwolnień do 2026 r.

– Wyrok NSA z 19 lipca 2022 r., sygn.: II FSK 1986/20.

WSA: Organy podatkowe zbyt rygorystycznie podchodzą do interpretacji warunków uprawniających do skorzystania z ulgi IP BOX.

– Wyrok WSA w Lublinie z 8 czerwca 2022 r., sygn.: I SA/Lu 172/22 (orzeczenie nieprawomocne).

Dyrektor KIS: Samochód służbowy w spółce opodatkowanej estońskim CIT generuje ukryty zysk, jeżeli nie jest prowadzona dla niego ewidencja przebiegu pojazdu.

– Interpretacja indywidualna z 6 lipca 2022 r., sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.205.2022.2.AK.