Przegląd prasy podatkowej 17 – 28 maja 2021 r.

NSA: Sądy administracyjne mogą kontrolować urzędy, czy nie wszczęły postępowania karnego skarbowego wyłącznie po to, by nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania podatkowego.

– Uchwała NSA z 24 maja 2021 r., sygn.: I FPS 1/21

TSUE rozstrzygnie czy podatnik może dostać zwrot akcyzy od wyeksportowanego samochodu osobowego proporcjonalnie do okresu jego użytkowana w kraju.

– Postanowienie NSA z 27 kwietnia 2021 r., sygn. akt: I FSK 128/21.

Solidarna odpowiedzialność nabywcy może dotyczyć nie tylko VAT, którego nie uregulował kontrahent, ale także oprocentowanie za okres opóźnienia zapłaty.

Wyrok TSUE z 20 maja 2021 r., sygn.: C-4/20.

Odsetki od zwróconych dotacji z UE nie są kosztem podatkowym.

Interpretacja indywidualna z 19 kwietnia 2021 r., sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.42.2021.1.SK

Wspólnik spółki jawnej, który przed jej wykreśleniem z KRS otrzyma dopłatę od drugiego wspólnika musi zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy.

– Interpretacja indywidualna z 7 maja 2021 r., sygn.: 0115-KDIT3.4011.103.2021.4.AW