Przegląd prasy podatkowej 16 – 22 sierpnia 2022 r.

NSA: Podstawą do wyłączenia sędziego od orzekania w sprawie nie może być stwierdzenie podatnika o braku znajomości przepisów prawa podatkowego przez sędziego, oceną kompetencji zajmuje się sąd wyższej instancji.

Postanowienie NSA z 4 sierpnia 2022 r. sygn.: III FZ 68/22.

WSA: Firma, która skorzystała z ulgi na złe długi w VAT, a następnie sprzedała dług poniżej wartości nominalnej, nie musi oddawać całego podatku.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 19 lipca 2022 r. sygn.: I SA/Wr 270/21.

WSA: Nabycie wierzytelności niewymagalnej także bez VAT.

Wyrok WSA w Poznaniu z 9 czerwca 2022 r., sygn.: I SA/Po 866/21.

Obowiązek dokumentacyjny w TP jest uzależniony od wartości udostępnionego kapitału.

Interpretacja indywidualna z 12 lipca 2022 r., sygn.: 0111-KDIB1-1.4010.19.2022.1.JD.

Ulga na robotyzację obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. przysługuje także na wcześniejsze inwestycje.

Interpretacja indywidualna z 16 sierpnia 2022 r. sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.129.2022.2.AW.