Przegląd prasy podatkowej 15 – 21 marca 2021 r.

  • TSUE: Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów bez odsetek za opóźnienie.

– Orzeczenie TSUE z dnia 18 marca 2021 r., sygn.: C-895/19

  • Podatnik działający w „dobrej wierze” może korygować puste faktury nawet w trakcie kontroli.

– Orzeczenie TSUE z dnia 18 marca 2021 r., sygn.: C-48/20

  • Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce nie stanowi niedozwolonej pomocy państwa dla najmniejszych przedsiębiorstw – orzekł TSUE.

– Orzeczenie TSUE z dnia 16 marca 2021 r., sygn.: C-562/19 P

  • Split payment dotyczy również faktur korygujących.

– Interpretacja indywidualna z dnia 26 lutego 2021 r., sygn.: O113-KDIPT1-3.4012.957.2020.1.MJ

  • Spółka komandytowa, której wspólnicy uzyskali przed 2021 r. uprzednie porozumienie cenowe, nie musi przestrzegać limitu kosztów dla usług niematerialnych w zakresie, którego dotyczyło to porozumienie.

– Odpowiedź z dnia 1 marca 2021 r. wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację poselską nr 17367