Przegląd prasy podatkowej 14 – 20 marca 2022 r.

Uchwała NSA: Doręczenie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności stronie, która miała ustanowionego pełnomocnika, jest nieskuteczne. https://bit.ly/3JoPM6O

Uchwała 7 sędziów NSA z 7 marca 2022 r., sygn.: I FPS 4/21.

NSA: Odsetki od środków zgromadzonych na powierniczych rachunkach mieszkaniowych prowadzonych dla dewelopera, które służą do rozliczeń z klientami, nie stanowią przychodu z kapitałów pieniężnych. https://bit.ly/3CVZISY

Wyrok NSA z 8 marca 2022 r., sygn. akt: II FSK 1532/19.

Przychody odsetkowe muszą odpowiadać kosztom finansowania dłużnego. https://bit.ly/3N6viCa

Wyrok NSA z 1 marca 2022 r., sygn. akt: II FSK 215/21.

NSA skierował pytanie do TSUE w sprawie przepisów o oprocentowaniu od nadpłaty podatku. https://bit.ly/3qpoh5L

– Postanowienie NSA z 15 marca 2022 r., sygn. akt: II FSK 1602/19.

Metoda wyodrębnienia honorarium autorskiego nie ma wpływu na możliwość zastosowania 50% kosztów. https://bit.ly/3CWY7w0

Wyroki NSA z 8 marca 2022 r. sygn. akt: II FSK 1552/19, II FSK 1510/19.