Przegląd prasy podatkowej 13 – 19 grudnia 2021 r.

NSA: Przepisy o MDR mogą być przedmiotem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej.

Wyrok NSA z 8 grudnia 2021 r. sygn. akt: III FSK 4548/21.

NSA: Ustawa o CIT przewiduje trzy ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na część odsetkową raty leasingowej znaków towarowych.

– Wyrok NSA z 9 grudnia 2021 r. sygn. akt: II FSK 636/19.

Jeżeli jedyną aktywnością podatnika jest prowadzenie działalności gospodarczej to do zastosowania najwyższej stawki PON wystarczy samo posiadanie nieruchomości.

Wyrok NSA z 15 grudnia 2021 r. sygn. akt: III FSK 4061/21.

Dochody uzyskane w 2021 r. przez komandytariuszy i osoby prawne będące wspólnikami spółek jawnych płacących CIT mogą być wolne od opodatkowania.

– Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 15 grudnia 2021 r., sygn. DD5.8203.2.2021

Opłata licencyjna może być kosztem bezpośrednim.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 grudnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.495.2021.1.NL