Przegląd prasy podatkowej 12 – 19 kwietnia 2022 r.

TSUE: Stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów opodatkowania podatkiem VAT a nabywanie usług marketingowo-reklamowych od podmiotu z innego państwa UE.

– Wyrok TSUE z dnia 7 kwietnia 2022 r. sygn. C-333/20

NSA: Moment zaliczenia do przychodów wydatków z tytułu porozumienia między dzierżawcą a spółką w zakresie PON, odsetek i kosztów egzekucyjnych.

– Wyrok NSA z dnia 19 października 2021 r. sygn. akt II FSK 227/19

NSA: Wystawienie weksla nie jest kosztem uzyskania przychodu.

– Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2022 r. sygn. akt II FSK 1826/19

NSA: Wyłączenie nieruchomości z użytku nie zwalnia od płacenia podatku od nieruchomości.

– Wyrok NSA z dnia 6 kwietnia 2022 r, sygn. akt III FSK 3135/21

Interpretacja Indywidualna: Brak NIP na fakturze nie pozbawia nie pozbawia prawa do odliczenia VAT.

– Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 marca 2022 nr        0114-KDIP1-3.4012.42.2022.1.KP