Przegląd prasy podatkowej 12 – 18 kwietnia 2021 r.

TSUE: 20-procentowa sankcja VAT niezgodna z dyrektywą, ponieważ nie pozwala zindywidualizować kary w zależności od przyczyn błędu w rozliczeniach.

– Wyrok TSUE z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-935/19

Prawnik działający jako kurator sądowy może być uznany za „podmiot o charakterze społecznym”, który jest zwolniony z VAT.

– Wyrok TSUE z 15 kwietnia 2021 r., sygn. C-846/19

NSA: Kwalifikacja towaru lub usługi do konkretnego grupowania PKWiU może być przedmiotem wniosku o interpretacje.

Wyrok NSA z 12 marca 2021 r., sygn.: I FSK 134/19

Opłata ostrożnościowa – może być zaliczona do KUP jedynie przez banki.

Wyrok NSA z 10 lutego 2021 r., sygn.: II FSK 2941/18

Warunkiem stosowania końcoworocznej korekty cen transferowych jest stosowanie cen rynkowych w ciągu roku.

– Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2021 r., sygn..: 0111-KDIB1-1.4010.515.2020.2.NL