Przegląd prasy podatkowej 11 – 17 września 2021 r.

Pracodawca może zastosować podwyższone 50-proc. koszty uzyskania przychodu za efekty pracy twórczej, nawet jeśli wysokość wynagrodzenia nie została wprost określona w umowie o pracę.

Wyrok NSA z 7 września 2021 r., sygn. akt II FSK 75/19

Wierzytelności prawnika nie mogą być potrącone z VAT.

Wyroki NSA z 14 września 2021 r., sygn. akt I FSK 1385/18 oraz I FSK 333/18.

Zwolnienie z VAT dla usług sportowych i wychowania fizycznego obejmuje również organizacje non-profit.

Wyroki NSA z 9 września 2021 r., sygn. akt I FSK 326/18 oraz I FSK 2164/18.

Spółka komunalna, wykonująca zadania własne gminy (utrzymanie terenów zielonych), nie jest podatnikiem VAT.

Wyrok WSA w Gliwicach z 6 września 2021 r., sygn. akt I SA/Gl 827/21.

Dyrektor KIS: Limitowanie kosztów jest rozłożone w czasie jak amortyzacja.

Interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 10 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.297.2021.1.AR oraz 0111-KDIB2-1.4010.298.2021.1.BJ.