Przegląd prasy podatkowej 11 – 17 lipca 2022 r.

TSUE: Organy podatkowe nie mogą karać podatników za błędną kwalifikację wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

– Wyrok TSUE z 7 lipca 2022 r., sygn.: C-696/20.

TSUE: Nie można skorygować odliczenia VAT, gdy prawo do niego wygasło.

– Wyrok TSUE z 7 lipca 2022 r., sygn.: C-194/21.

WSA we Wrocławiu: Prowadzenie postępowania podatkowego, które doprowadza podatnika do rozpaczy, narusza jego godność i tym samym jest sprzeczne z prawem.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 20 czerwca 2022 r., sygn.: I SA/Wr 723/20 (orzeczenie nieprawomocne).

Dyrektor KIS: Czynności wykonywane między centralą będącą członkiem grupy VAT a jej oddziałem w Polsce są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

– Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 10 maja 2022 r., sygn.: 0114-KDIP1-2.4012.546.2021.1.RD.

Dyrektor KIS: Udostępnianie oprogramowania w chmurze nie podlega opodatkowaniu WHT.

– Interpretacja Indywidualna Dyrektora KIS z 21 kwietnia 2022 r., sygn.: 0111-KDIB2-1.4010.91.2022.1.BJ.