Przegląd prasy podatkowej 10 maja – 17 maja 2021 r.

WSA w Poznaniu: Wniesienie do spółki wkładu, którym jest ułamkowa część przedsiębiorstwa nie jest transakcją wyłączoną z opodatkowania VAT.

Wyrok WSA w Poznaniu z 30 marca 2021 r., sygn.: I SA/Po 517/20 (orzeczenie nieprawomocne)

Wymiana udziałów jest neutralna podatkowo, nawet jeśli transakcje prowadzące do uzyskania pakietu udziałów dotyczą więcej niż jednego wspólnika.

– Interpretacja ogólna ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 7 maja 2021 r., sygn. DD7.8203.1.2021

Dyrektor KIS: VAT nakładany w Wielkiej Brytanii powinien być przychodem i kosztem jego uzyskania u polskiego sprzedawcy.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 kwietnia 2021 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.418.2020.2.JC

Nieodpłatne użyczenie maszyn i materiałów budowalnych członkowi najbliższej rodziny do jego działalności gospodarczej jest opodatkowane VAT.

– Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 kwietnia 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.152.2021.2.JG

Cesja umowy deweloperskiej nie może być opodatkowana tak jak sprzedaż własnej nieruchomości, w związku z tym nie można skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

– Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 kwietnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.989.2020.2.MN