Przegląd informacji podatkowych z dnia 18.01 – 28.01.2021 r.

Podatnik powinien wskazać majątek o wysokości odpowiadającej zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przeciwnym razie nieostatecznej decyzji może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

– Wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2020 r., sygn.: I FSK 1196/20

NSA: Zwolnienie z PIT dotyczące ulgi mieszkaniowej podlega dziedziczeniu.

– Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2020 r., sygn.: II FSK 1760/18

WSA nie zgodził się z fiskusem: Przychód do opodatkowania powstanie dopiero w momencie zbycia akcji ze stawką 19%.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2020 r., sygn.: I SA/Gd 819/20

VAT od wynagrodzenia dla firmy doradczej za pozyskanie inwestora może zostać odliczony.

Interpretacja indywidualna z dnia 14 stycznia 2021 r., sygn.: 0113-KDIPT1-1.4012.747.2020.2.RG

Zwolnienie z CIT dla odszkodowań za szkody w środku trwałym nie dotyczy rekompensat za utracone zyski, ani kwot na ulepszenie środka trwałego.

Interpretacja indywidualna z dnia 23 grudnia 2020 r., sygn.: 0111-KD1B1 3.4010.421.2020.2.JKU