Przegląd informacji podatkowych 9 – 15 sierpnia 2021 r.

NSA: Jeżeli organ interpretacyjny wie z urzędu, że wnioskodawca wniósł o kilka interpretacji dot. zespołu powiązanych czynności, to może powziąć wątpliwość co do dopuszczalności wydania interpretacji.

– Wyrok NSA z dnia 23 marca 2021 r., sygn.: II FSK 3093/18.

Użytkownik wieczysty jest podatnikiem podatku od nieruchomości, także w przypadku, gdy obiekty budowlane zostały wniesione przez dzierżawcę gruntu.

– Wyrok NSA z dnia 1 lipca 2021 r., sygn.: III FSK 3145/21.

Dyrektor KIS: Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości może być opodatkowane VAT.

Interpretacja indywidualna z dnia 22 lipca 2021 r., sygn.: 0111-KDIB3-2.4012.317.2021.4.MD.

Wypłata kwoty z tytułu bezpodstawnej reklamacji stanowi przychód z innych źródeł dla składającego reklamację.

Interpretacja indywidualna z 22 lipca 2021 r., sygn.: 0112-KDWL.4011.89.2021.2.DK

Ulga na zakup kas wirtualnych – MF opublikowało objaśnienia.

Objaśnienia podatkowe z dnia 12 sierpnia 2021 r. sprawie ulgi na zakup kas rejestrujących (…)