Przegląd informacji podatkowych 8 sierpnia – 14 sierpnia 2020 r.

Niezarejestrowany nabywca nie ma prawa do skorzystania ze stawki 0% VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

– Wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2020 r., sygn.: I FSK 1650/17.

Usługi wsparcia menadżerskiego nie są usługami technicznymi, zatem nie podlegają opodatkowaniu WHT.

– Wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2020 r., sygn.: II FSK 2500/19.

WSA w Poznaniu: Usługi ubezpieczeniowe są podobne do umów gwarancji i poręczeń – od składek płaconych za granicę należy potrącić w Polsce 20% podatku CIT.

– Wyrok WSA w Poznaniu z 7 sierpnia 2020 r. sygn. akt. I SA/Po 87/20.

Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe można odliczyć w ramach ulgi na działalność B+R.

– Interpretacja indywidualna z dnia 10 sierpnia 2020 r., sygn.: 0111-KDIB1-3.4010.319.2020.2.APO

Bank zamawiający pomoc prawną na rzecz swoich klientów, nie musi refakturować takich usług.

– Interpretacja indywidualna z dnia 27 lipca 2020r., sygn.: 0114-KDIP4-3.4012.190.2020.2.MP