Przegląd informacji podatkowych 8 – 14 listopada 2022 r.

NSA: Świadczenie pieniężne z tytułu gwarancji może być uznane za koszt na gruncie ustawy o p.d.o.p.

Wyrok NSA z dnia 11 października 2022 r., sygn. II FSK 397/20

NSA: Wypłata wynagrodzenia wraz z należnościami za urlop i chorobę powinny wchodzić w skład kosztów kwalifikowanych.

Wyrok NSA z dnia 11 października 2022 r. sygn. II FSK 364/20

Samo wydanie kuponu zniżkowego nie skutkuje powstaniem przychodu u podatnika.

Wyrok NSA z dnia 4 października 2022 r., sygn, II FSK 298/20

WSA: Do kosztów należy uznać zapłatę należną kontrahentowi, nawet gdy w związku z cyberatakiem trafiła na konto hakera.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 8 września 2022 r. sygn. I SA/Gd 442/22

KIS: Czynsz najmu ustalony na zasadach rynkowych, ale wypłacany udziałowcowi stanowi ukryty zysk.

Interpretacja indywidualna z dnia 4 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.497.2022.2.AND