Przegląd informacji podatkowych 7 listopada – 13 listopada 2020 r.

Przy wyliczaniu limitu wyłączenia przy tzw. usługach niematerialnych nie uwzględnia się przychodów i kosztów ze źródeł, z których dochód nie podlega opodatkowaniu CIT.

Wyrok NSA z 28 października 2020 r., sygn. akt: II FSK 2568/19

NSA wystąpił z pytaniem do TSUE czy subpartypacja może korzystać ze zwolnienia w VAT.

– Postanowienie NSA z 27 października 2020 r., sygn. akt I FSK 67/18

Zwrotna darowizna nieruchomości nie może być opodatkowana.

– Wyrok WSA w Szczecinie z 14 października 2020 r., sygn. akt: I SA/Sz 510/20

Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej wykonującej zadania gminy, nie wchodzi do podstawy opodatkowania.

Wyrok WSA w Szczecinie z 22 października 2020 r., sygn. akt: I SA/Sz 466/20

Przedsiębiorca ma możliwość amortyzacji w całości mieszkania wykorzystywanego do działalności gospodarczej, nawet jeżeli jest to składnik majątku wspólnego małżonków.

– Interpretacja indywidualna z 16 października 2020 r., sygn.: 0114-KDIP3-1.4011.478.2020.1.MK1