Przegląd informacji podatkowych 7 – 13 lutego 2022 r.

Ulga B+R: Do kosztów kwalifikowanych nie powinno się wliczać wynagrodzenia za czas urlopu czy innych usprawiedliwionych nieobecności.

Wyrok NSA z 23 listopada 2021 r., sygn.: II FSK 1039/21.

NSA: Związek funkcjonalny nie przesądza o wysokości podatku od nieruchomości.

Wyrok NSA z 26 stycznia 2022 sygn.: III FSK 2135/21.

NSA: Decyzje fiskusa nie mogą być niedorzeczne i prowadzić do rażącej niesprawiedliwości.

Wyrok NSA z 8 lutego 2022 r., sygn.: II FSK 1443/19.

NSA potwierdził, że miejsce na dysku (serwer) nie jest urządzeniem przemysłowym, wynagrodzenie za korzystanie z niego nie podlega pod przepisy o podatku u źródła.

Wyrok NSA z 8 lutego 2022 r., sygn.: II FSK 1115/19.

Organy podatkowe nie mogą szacować wartości normlanej udziałów, jakie zostały objęte w zamian za aport. Nie mogą też kwestionować proporcji, według której wartość aportu została wniesiona na kapitał zakładowy.

Wyrok NSA z 11 lutego 2022 r., sygn.: II FSK 1544/20.