Przegląd informacji podatkowych 7 – 13 czerwca 2022 r.

NSA skierowało pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie określenia skutków podatkowych w VAT wystawienia fałszywej faktury z danymi spółki przez jej pracownika.

– Postanowienie NSA z dnia 26 maja 2022 r. sygn. akt: I FSK 1212/18.

NSA: Nieodpłatne świadczenia są przychodem również wtedy, gdy korzysta z nich nie tylko beneficjent, na zasadzie dobrowolności, lecz także podmiot wykonujący świadczenie.

– Wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2547/19.

NSA: Wystąpienie błędu w sposobie doręczenia decyzji, nie jest równoznaczne z brakiem doręczenia – strona postępowania nie została pozbawiona swoich praw.

– Wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2022 r., sygn. akt I FSK 1136/18.

NSA: Przedsiębiorca w ramach Polskiej Strefy Inwestycji może zastosować zwolnienie podatkowe zarówno w odniesieniu do dochodów z nowej inwestycji jak i w zakresie dochodów z pozostałej działalności.

– Wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 357/21.

Dyrektor KIS: Spółka powstała w wyniku podziału majątku po likwidacji innego podmiotu może przejść na Estoński CIT.

– Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z dnia 3 czerwca 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.75.2022.2.JKU