Przegląd informacji podatkowych 6 marca – 12 marca 2021 r.

  • Wyrok TSUE: Zakład główny należący do grupy VAT i oddział z innego państwa UE to odrębni podatnicy.

Wyrok TSUE z dnia 11 marca 2021 r., sygn..: C 812/19

  • NSA: Jeżeli czynności pośredników mają cechy usług reklamowych i usług badania rynku to są to wystarczające przesłanki do uznania, że podlegają opodatkowaniu.

– Wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2020 r., sygn.: II FSK 2430/18

  • Nie każda zmiana rezultatu finansowego jest korektą cen transferowych.

– Interpretacja indywidualna z dnia 14 grudnia 2020 r., sygn.: 0111-KDIB1-1.4010.416.2020.1.SG

  • Podatnik działający w SSE nie może samodzielnie zdecydować, kiedy rozpoczyna korzystanie ze zwolnienia.

– Interpretacja indywidualna z dnia 19 lutego 2021 r., sygn.: 0111-KDIB1-3.4010.595.2020.1.PC

  • Dyrektor KIS: Certyfikaty rezydencji mogą być w formacie PDF i JPG . https://bit.ly/3qHKdGw

– Interpretacja indywidualna z dnia 26 lutego 2021r., sygn.: 0115-KDIT2-3.4010.209.2017.12.MJ