Przegląd informacji podatkowych 5 lipca – 11 lipca 2021 r.

NSA: Przerwania biegu terminu przedawnienia nie mogą powodować czynności egzekucyjne dokonane na wadliwej podstawie.

– Wyrok NSA z 2021 r., sygn.: III FSK 156/21, III FSK 157/21

TSUE oceni czy unijne przepisu nakazujące informowanie urzędów o schematach podatkowych są zgodne z Kartą praw podstawowych UE.

– Pytanie prejudycjalne z 25 czerwca 2021 r.

Przekształcenie w podatnika CIT nie przeszkadza, by spółka skorzystała z prawa do ulgi na badania i rozwój (B+R) nabytego jeszcze przed tą operacją.

– Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 24423.

Nie można odliczyć od przychodu wydatków na spłatę cudzego zobowiązania, nawet gdy ich poniesienie pozwoli na rozwój własnego biznesu.

– Interpretacja indywidualna z 25 czerwca 2021 r., sygn.: 0111-KDIB1-1.4010.149.1.2021.ŚS

Przy obliczaniu wysokości daniny solidarnościowej nie można brać pod uwagę straty z lat ubiegłych, nawet jeśli została poniesiona w ramach tego samego źródła przychodów.

– Interpretacja indywidualna z 22 czerwca 2021 r., sygn.: 0115-KDIT3.4011.401.2021.2.AW