Przegląd informacji podatkowych 4 – 10 października 2022 r.

TSUE: Świadczenie usług finansowych na podstawie umowy o subpartycypację są zwolnione z VAT.

Wyrok TSUE z dnia 6 października 2022 r., sygn. C-250/21

NSA: Decyzja o odpowiedzialności osób trzecich może być doręczona tylko na adres z bazy PESEL.

Wyrok NSA z dnia 5 października 2022 r., sygn. II FSK 2471/21

NSA: Przedsiębiorca przekazując voucher lub kupon rabatowy nie ma obowiązków płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyrok NSA z dnia 4 października 2022 r., sygn. II FSK 298/20

WSA: Organ wydając interpretacje jest obowiązany do ustalenia czy wskazany utwór jest prawem autorskim jako elementu niezbędnego do zastosowania ulgi IP Box.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 września 2022 r., sygn. I SA/Po 374/22

KIS: Różnica między wartością wniesionego wkładu a aktywów z przekształcanej spółki jest opodatkowane PCC.

Interpretacja Indywidualna z dnia 30 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.199.2022.1.MZ