Przegląd informacji podatkowych 31 stycznia – 6 lutego 2022 r.

NSA: Podatnik może obniżyć stawki amortyzacyjne za ubiegłe, nieprzedawnione lata dla wybranych lub wszystkich środków trwałych, dla których przyjęto metodę liniową.

Wyrok NSA z 3 lutego 2022 r., sygn. akt: II FSK 1413/19.

NSA: Delegowanie pracowników do pełnienia funkcji zarządczych i kierowniczych w innej spółce holdingu było świadczeniem podobnym do usług z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Wyrok NSA z 20 stycznia 2022 r., sygn. akt: II FSK 6/19.

NSA: Mimo, że w ryczałcie ewidencjonowanym nie ma kosztów, to w czasie korzystania z tej formy opodatkowania biegnie okres amortyzacji.

Wyrok NSA z 25 stycznia 2022 r., sygn. akt: II FSK 1197/19.

Organ interpretacyjny nie powinien odmawiać przypisania opisanej we wniosku czynności podatnika do właściwej pozycji PKWiU.

Wyrok WSA w Łodzi z 14 stycznia 2022 r. sygn. akt: I SA/Łd 722/21. (orzeczenie nieprawomocne)

KIS wypowiedział się w zakresie zwolnienia z VAT otrzymania depozytu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 26 października 2021 r., sygn.: 0113-KDIPT1-2.4012.570.2021.2.IR.