Przegląd informacji podatkowych 31 października – 6 listopada 2020 r.

NSA: Usługi pomocy w szpitalach są bez VAT, nawet jeśli ten sam podmiot świadczy dodatkowe usługi sprzątania i utrzymania porządku.

– Wyrok NSA z 28 października 2020 r., sygn. akt: I FSK 980/19

Nie zawsze trzeba ustalać rzeczywistego beneficjenta dywidendy.

Jeżeli wypłaty na rzecz zagranicznego kontrahenta nie przekraczają 2 mln zł rocznie to polski płatnik jest zwolniony z poboru podatku u źródła, bez obowiązku weryfikacji faktycznego odbiory należności.

– Wyrok WSA w Warszawie z 15 października 2020 r., sygn. akt: III SA/Wa 2639/19

Kara za niewykonanie umowy, które zminimalizowało straty podatnika stanowi koszt.

– Wyrok WSA w Gdańsku z 21 października 2020 r., sygn. akt: I SA/Gd 407/20

Wybudowany budynek należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania do użytkowania.

– Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 października 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.176.2020.2.AR

Dyrektor KIS: Podatnik ma możliwość dokonania wstecznej rejestracji VAT, o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej.

– Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 6 października 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.587.2020.1.KS