Przegląd informacji podatkowych 31 maja – 7 czerwca 2021 r.

TSUE: Przedsiębiorca wynajmujący swoją nieruchomość za granicą, wykorzystujący do obsługi najmu pracowników innego podmiotu, nie ma w tym kraju stałego miejsca prowadzenia działalności.

Wyrok TSUE z 3 czerwca 2021 r., sygn. akt C-931/19.

NSA: Możliwość przeniesienia nadwyżki VAT na kolejne okresy rozliczeniowe nie podlega przedawnieniu.

Wyrok NSA z 24 lutego 2021 r., sygn. akt I FSK 126/20.

Obniżenie wkładu w spółce osobowej jest neutralne podatkowo.

Interpretacje indywidualne: z 12 maja 2021 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.381.2018.9.KW i z 11 maja 2021 r. sygn. 0114-KDIP3-1.4011.147.2021.1.EC.

Ulga B+R: Pomimo pozytywnych wyroków NSA, Dyrektor KIS wciąż twierdzi, że w ramach ulgi nie można odliczyć wynagrodzenia z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Interpretacja indywidualna z 26 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.167.2021.1.JKU.

Niekorzystna interpretacja dla JST: Podstawą opodatkowania termomodernizacyjnych w domach mieszkańców są również dotacje ze środków unijnych.

Interpretacja indywidualna z 24 maja 2021r., 0113-KDIPT1-3.4012.184.2021.2.KK.