Przegląd informacji podatkowych 30 sierpnia – 3 września 2021 r.

W niektórych sytuacjach urząd skarbowy może samodzielnie rozstrzygnąć o istnieniu spółki cywilnej.

Wyrok NSA z 26 sierpnia 2021 r., sygn. akt I FSK 122/18

NSA potwierdził: polskie przepisy w zakresie opodatkowania VAT usług kształcenia zawodowego są zgodne z dyrektywą unijną.

Wyroki NSA z 26 sierpnia 2021 r., sygn. akt I FSK 288/18 oraz I FSK 641/18.

Wyrok NSA: Jeżeli pracownicy nie podlegają bezpośrednio instrukcjom zagranicznego podmiotu, wówczas nie można przyjąć, iż podmiot ten posiada stałego miejsca prowadzenia działalności.

Wyrok NSA z 29 lipca 2021 r., sygn. akt I FSK 660/18

Ulga B+R: Wdrożenie „cudzego” oprogramowania informatycznego nie kwalifikuje się do ulgi.

Wyroki NSA z 25 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 138/19 i II FSK 139/19.

Ministerstwo finansów wydało objaśnienia w zakresie VAT e-commerce.

Objaśnienia podatkowe z dnia 1 września 2021 r. w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce.