Przegląd informacji podatkowych 3 października – 9 października 2020 r.

Klient finansowany przez sprzedawcę nie ponosi ciężaru VAT.

Odsetki za wydłużenie terminu płatności nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania, a ich zapłata nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego.

– Wyrok NSA z 6 października 2020 r., sygn. akt: I FSK 66/18.

NSA: To, że podatnik może dokonać korekty przychodu na bieżąco nie oznacza, że powinien przyjąć do jego przeliczenia kurs bieżący.

– Wyrok NSA z 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt: II FSK 1153/18.

Agencja celna ma możliwość zaliczenia do podatkowych kosztów VAT i akcyzę zapłacone za importera.

– Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 10 września 2020 r., sygn. akt: I SA/Go 274/20.

Praca osób nadzorujących działania B+R ma charakter twórczy – wynagrodzenia dla kierowników mogą być objęte ulgą B+R.

WSA w Gliwicach z 23 czerwca 2020 r., sygn. akt: I SA/Gl 1588/19.

Przechowywanie instrumentów finansowych obejmuje 23-proc. VAT.

Usługi przechowywania instrumentów finansowych nie są zwolnione z podatku, nawet gdy dotyczą instrumentów w formie zdematerializowanej.

Wyrok WSA w Warszawie z 25 września 2020 r., sygn. akt: III SA/Wa 2805/19.