Przegląd informacji podatkowych 28 czerwca – 4 lipca 2021 r.

TSUE: Wynagrodzenie, którego usługodawca nie zadeklarował do US, nie trzeba powiększać o VAT, nawet jeśli nabywca był świadomy, że jest to unikanie opodatkowania.

– Wyrok TSUE z 1 lipca 2021 r., sygn. akt C-521/19.

Dyrektor KIS nie może odmówić wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wniosek dotyczy sytuacji, która nie została jednoznacznie rozstrzygnięta w interpretacji ogólnej.

Wyrok NSA z 31 maja 2021 r., sygn. akt I FSK 1629/18.

NSA: Podatnik dokonujący zmiany pożyczki na udziały może uwzględnić wartość pożyczki w kosztach uzyskania przychodu.

– Wyrok NSA z 23 czerwca 2021 r., sygn. akt II FSK 2741/18.

Ustawa o VAT dopuszcza przedłużenie terminu zwrotu nie tylko całości, ale także części różnicy podatku.

– Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 10 czerwca 2021 r., sygn. akt I SA/Go 167/21.

Dokumentacja TP: Warunek posiadania siedziby w Polsce należy odnosić do podmiotów będących stronami przeprowadzanej transakcji kontrolowanej, a nie do wspólników spółek.

– Interpretacja indywidualna z 5 maja 2021 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.56.2021.2.AS.