Przegląd informacji podatkowych 27 września – 3 października 2022 r.

TSUE: Umowa, która zawiera kwotę VAT oraz podstawowe elementy transakcji może zostać uznana za FV.

Wyrok TSUE z dnia 29 września 2022 r. sygn. C-235/21

NSA: Pozwolenie na pracę opłacone przez pracodawcę nie stanowi przychodu pracownika.

Wyrok NSA z dnia 27 września 2022 r. sygn. akt II FSK 49/20

NSA: Brak jest możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków na zabezpieczenie roszczenia patentowego.

Wyrok NSA z dnia 5 lipca 2022 r. sygn. akt II FSK 3006/19

WSA: Zbiór osobnych rzeczy w momencie zakupu nie może stanowić środka trwałego.

Wyrok NSA z dnia 6 września 2022 r. sygn. akt  I SA/Łd 458/22

KIS: Wynagrodzenie doradcy może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Interpretacja Indywidualna z dnia 19 września 2022 r. sygn.. 0111-KDIB1-1.4010.508.2022.1.BS