Przegląd informacji podatkowych 25 – 31 października 2022 r.

KIS: Udziały w spółkach cywilnych nie wyłączają opodatkowania w formie estońskiego CITu.

Interpretacja indywidualna z dnia 26 października 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.48.2022.2.MW

KIS: Dywidenda należna członkowi spółdzielni, wypłacona po jego śmierci wchodzi do spadku i jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn.

Interpretacja indywidualna z dnia 25 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.3.2021.10.MM

KIS: Spółka z o.o., która powstała z przekształcenia spółki cywilnej nie może skorzystać z 9% stawki CIT.

Interpretacja indywidualna z dnia 24 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.481.2022.2.SH

KIS: Brak jest konieczności czekania 4 lata na złożenie oświadczenia o opodatkowaniu estońskim CITem, jeżeli poprzednie oświadczenie zostało złożone bezskutecznie.

Interpretacja indywidualna z dnia 12 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.482.2022.1.AW

KIS: Leasing robota przemysłowego nie przedłuży ulgi na robotyzację.

Interpretacja indywidualna z dnia 10 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.465.2022.1.AR