Przegląd informacji podatkowych 23 – 29 sierpnia 2022 r.

NSA: Nie można amortyzować prototypu nowej linii technologicznej.

Wyrok NSA z 23 sierpnia 2022 r., sygn.: II FSK 3142/19.

NSA: Decyzje doręczane podatnikom muszą zawierać elementy określone w Ordynacji Podatkowej, w przeciwnym wypadku doręczone pismo nie korzysta z domniemania autentyczności i zgodności z prawdą, co prowadzi do braku skuteczności doręczenia.

Wyrok NSA z dnia 27 maja 2022 r., sygn.: I FSK 217/22.

WSA w Warszawie: Sankcje w VAT powinny być uzależnione od stopnia zawinienia.

Wyrok WSA w Warszawie z 22 sierpnia 2022 r., sygn.: III SA/Wa 599/22.

Jeżeli umowa o zarządzanie nie określa kto ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich to nie można domniemywać odpowiedzialności menadżera.

Wyrok WSA w Warszawie z 22 sierpnia 2022 r., sygn.: III SA/Wa 245/22.

Wymierzenie sankcji VAT w sytuacji, gdy spółka złożyła wniosek o nadpłatę, a organ jej nie uwzględnił, jest działaniem niedopuszczalnym.

Wyrok WSA w Warszawie z 22 sierpnia 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 258/22.