Przegląd informacji podatkowych 22 sierpnia – 27 sierpnia 2020 r.

NSA oddalił od deweloperów widmo bankructwa.

NSA: Jeżeli spółka wykaże, że usługa wyświadczona przez spółkę powiązaną jest niezbędna, to podatnik może w całości zaliczyć wydatek do kosztów podatkowych.

– Wyroki NSA z 26 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2565/19, II FSK 2747/19, II FSK 2607/19, II FSK 2983/19.

WSA: Jak nie było przychodu, to nie ma i kosztu.

W  przypadku zbycia wierzytelności odsetkowych spółka nie może zaliczyć ich ceny do kosztów podatkowych, jeżeli wcześniej nie określiła ich jako przychodu.

– Wyrok WSA w Warszawie z 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2442/19.

Refakturowanie leasingu samochodów z możliwością pełnego odliczenia od przychodu.

– Wyrok WSA w Warszawie z 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2087/19.

Dotacja na działalność naukową dla państwowej osoby prawnej jest opodatkowana VAT.

– Wyrok WSA w Warszawie z 21 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2701/19.

Odpowiedź na interpelację poselską. 

Wypłata dywidendy podmiotowi powiązanemu nie jest transakcją kontrolowaną i nie wymaga dokumentacji cen transferowych.

– Odpowiedź z 22 sierpnia 2020 r. wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację poselską nr 9368.