Przegląd informacji podatkowych 22 – 28 listopada 2022 r.

NSA: Nabycie usług magazynowania w innym państwie nie może być uznane za zakład zagraniczny.

Wyrok NSA z dnia 16 listopada 2022 r., sygn. II FSK 549/20

NSA: Wymiana waluty, która nie ma wpływu na sytuację podatnika jest bez wpływu na VAT.

Wyrok NSA z dnia 15 listopada 2022 r., sygn. 551/19

WSA: Warunkiem skorzystania z ulgi IP-Box nie może być obowiązek prowadzenia bieżącej ewidencji.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 października 2022 r., sygn. I SA/Bk 350/22

KIS: Wypłata wynagrodzenia za usługi nabywane od podwykonawców będącymi wspólnikami spółki nie stanowi ukrytego zysku, jeżeli usługi nabywane są po cenach rynkowych.

Interpretacja indywidualna z dnia 14 litopada 2022 r. sygn., 0111-KDIB1-2.4010.382.2022.2.ANK

KIS: Jeżeli usługi są ze sobą związane, a opodatkowane różną stawką Ryczałtu, to są one opodatkowane łącznie wyższą stawką ryczałtu.

Interpretacja Indywidualna z dnia 2 listopada 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.569.2022.1.DB